Cabinet de Avocatură I.E. Ghenea

Cabinetul de Avocatură I.E. Ghenea îşi desfăşoară activitatea sub deviza principiului independenţei profesiei, prin relaţia directă dintre Avocat şi Client bazată pe încredere şi respect reciproc, dialog, comunicare şi informare continuă, consultanţă juridică personalizată cu analizarea circumstanţelor cazului în speţă şi conceperea celei mai adecvate strategii de apărare.

Cabinetul acordă consultanţă şi asistenţă juridică în limba italiană şi/sau în limba română, reprezentare în faţa instanţei şi în relaţia cu alte autorităţi şi instituţii publice din Italia.

Cabinetul de Avocatură I.E. Ghenea oferă sprijin juridic Clienţilor pe parcursul întregului proces, de la fazele iniţiale până la cele mai înalte grade de Jurisdicţie.

Este un cabinet pledant în faţa oricărei instanţe de judecată din Italia, în prima instanţă şi în cazul apelului sau recursului, precum şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi.

Avocat Ionela Eugenia GHENEA

Licenţiată în drept în România şi în Italia, la Universitatea Bicocca din Milano în 15.06.2007; avocat definitiv, membru al Baroului Milano, a dobândit dreptul de a pune concluzii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională şi Curtea de Conturi din Italia.

Prin posesia legiţimaţiei Avocat European, aşa numitul card european de identitate profesională CCBE, poate reprezenta Clienţii la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Prin profesionalism, disponibilitate, confidenţialitate şi transparenţa costurilor Avocat Ionela Eugenia Ghenea prestează servicii de calitate.

Specializată în drept penal, apără drepturile şi libertăţile Clienţilor, învinuiţi sau inculpaţi de comiterea unei infracţiuni - inclusiv minori - în faza de urmărire penală, cameră preliminară, în faza de judecată şi în faza de executare a pedepsei; de asemenea oferă servicii de asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor vătămate prin infracţiune.

Avocat Ionela Eugenia Ghenea oferă, totodată, servicii de redactare de acte juridice, cereri, somaţii cu caracter juridic şi adrese pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor, oferă Clienţilor asistenţă şi consultanţă extrajudiciară, în cadrul negocierierilor, la licitaţia judiciară de bunuri imobiliare, cereri de despăgubiri şi repararea prejudiciilor în urma accidentelor rutiere.

DOMENII DE PRACTICĂ

Drept Penal

Asistenţă, apărare şi reprezentare în orice situaţie care impune aplicarea dispoziţiilor penale sau procesual penale cu privire la orice tip de infracţiune.

Drept Penal Juvenil

Asistenţă juridică şi reprezentarea minorilor în instanţă.


M.A.E.

Asistenţă juridică în procedurile de extrădare şi de mandat de arest european, în Italia.


 

Drept Penitenciar

Măsuri alternative la pedeapsa închisorii. Măsuri de siguranţă. Reabilitare judecătorească. Detenţie nedreaptă.Consultanţă şi Asistenţă Extrajudiciară

Cereri, somaţii cu caracter juridic şi adrese pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor.Despăgubiri Accident Rutier

Asistenţă şi reprezentarea victimei (familiei acesteia) în recuperarea pierderilor suferite în urma unui accident rutier şi obţinerea daunelor materiale şi morale.


 

Licitaţie Judiciară Imobiliară

Consiliere legală a Clienţilor care doresc să cumpere un imobil (casă, apartament, teren) la licitaţie – scoasă la vânzare prin executare silită.
Verificarea actelor imobilului scos la licitaţie, documentaţia cadastrală, certificat de performanţă energetică, plata utilităţilor, modificări sau renovări fără autorizaţie de construcţie, verificarea imobilului eliberat sau ocupat de către debitor şi familia acestuia.
Redactarea cererii şi pregătirea documentaţiei necesare participării la licitaţie.
Asistenţă şi reprezentare în timpul licitaţiei.
Asistenţă în caz de adjudecare a proprietăţii.

 

Drept Penal

Asistenţă, apărare şi reprezentare în orice situaţie care impune aplicarea dispoziţiilor penale sau procesual penale cu privire la orice tip de infracţiune.

Infracţiuni rutiere: conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive (interzise), părăsirea locului accidentului, organizarea şi participarea la concursuri de viteză neautorizate, vătămare corporală şi ucidere din culpă.

Infracţiuni contra patrimoniului: furt, înşelăciune, tâlhărie, tăinuire şi manipularea bunurilor furate.

Infracţiuni contra persoanei: vătămare corporală, omor, lipsire ilegală de libertate, hărţuire, violenţă în familie.

Infracţiuni fiscale şi economice: neplata TVA-ului, declaraţii frauduloase referitoare la TVA prin utilizarea de facturi pentru operaţiuni inexistente, evaziune fiscală.

Infracţiuni contra demnităţii: defăimarea prin intermediul presei şi a internet-ului.

CONTACT

Avocat Ionela Eugenia Ghenea

Via Buzzoni Nigra n. 2

20068 Peschiera Borromeo (MI)

+39 02.39525304

E.mail: avv.ghenea@libero.it

PEC: ionelaeugeniaghenea@milano.pecavvocati.it


Pentru URGENŢE cell. n. +39 340.9557001


Programaţi o consultaţie!

Nu se oferă consultaţii juridice on-line

Avv. Ionela Eugenia Ghenea